Vlaamse Schuur Bolberg

De essentie van de opgave was om binnen licht, lucht en ruimte te brengen en van buiten de typische kenmerken van een vlaamse schuur te behouden, zoals de geslotenheid van de lage zwart gepotdekselde gevel en een groot rieten dak. De oude functie van doorrijd-schuur maakte aan beide korte zijden hoge deuren nodig. Daar glooit het dak hoog uit waarmee de herkenbare vorm wordt bepaald. Het binnenbrengen van voldoende daglicht was een belangrijke eis.
Om de nieuwe functie van voldoende daglicht te voorzien is een geïntegreerde oplossing gevonden voor alle gevels. Door de authentieke zwarte potdekseldelen van de gevel open te zetten werken ze als lamellen die gefilterd licht binnen laten. Door het plaatsen van één organiserend element in het interieur, in de vorm van een houten kubus, is een oplossing gevonden voor diverse programmatische eisen zoals installaties, pantry en toiletgroep. De houten constructie is zoveel als mogelijk behouden gebleven; de fundering, vloer, gevel en dakpakket zijn vernieuwd. In het interieur is de eenheid van de ruimte steeds belangrijk geweest. Het overzicht over het spantwerk, sporen en dakbeschot geeft de kwaliteit van de schuur in een oogopslag weer. Er is voor gekozen om met elementen in het interieur zo min mogelijk aan te sluiten op de gevel en dak om deze kwaliteit zo min mogelijk te doorbreken.

Door de functieverandering heeft het pand toekomst gekregen. De ruimte is multifunctioneel ontworpen. Hierdoor kan de transformatie in de toekomst nog andere gezichten krijgen. Onder andere door het binnenbrengen van daglicht neemt de bruikbaarheid en daarmee de duurzaamheid in gebruik voor de toekomst enorm toe. Door aan de huidige energie en milieu eisen te voldoen ligt er een duurzame basis om het pand nog lang te gebruiken. Een CO2 vraag gestuurd ventilatiesysteem gaat zeer bewust om met warmteverliezen. De authentieke ruwe zwart geteerde potdekseldelen zijn uitgevoerd in thermisch verduurzaamd vurenhout voorzien van zwarte houtolie waarmee de uitstraling behouden is op basis van duurzame toepassing van materialen.

Vanaf het eerste initiatief zijn alle partijen intensief betrokken geweest bij het project. In een vroeg stadium is goed overleg gevoerd met de gemeente over herbestemming van de Vlaamse schuur. Tijdens het ontwerptraject met de architect zijn omwonenden goed geïnformeerd. De aannemer en installateur zijn tevens in een vroeg stadium bij de het project betrokken om in een bouwteam een goede kwaliteit te waarborgen. Ook de bedrijfsmakelaar is in het voorbereidingstraject benaderd om alle bouwkundige ingrepen op hun marktwaarde te toetsen.

Het onroerend goed heeft een positieve waardeontwikkeling ondergaan door de transformatie van ‘oude schuur’ naar ‘kantoorruimte in monumentaal pand’. Een realistische economische drager onder het project was een van de voorwaarden om de transformatie van de vlaamse schuur aan te gaan. Het pand zou commercieel verhuurd worden mede om investeringen gedekt te krijgen. Kort na de start van de bouw is een huurder gevonden.

architect flemish barn arend groenewegen (3)
architect flemish barn arend groenewegen (1)
vlaamse schuur arend groenewegen architect (25a)
schuur02a copy
vlaamse schuur arend groenewegen architect (26)
architect flemish barn arend groenewegen (0)
dsn04
architect flemish barn arend groenewegen (4)
architect flemish barn arend groenewegen (2)
architect flemish barn arend groenewegen (5)
architect flemish barn arend groenewegen (12)
architect flemish barn arend groenewegen (16)
architect flemish barn arend groenewegen (6)
architect flemish barn arend groenewegen (7)
architect flemish barn arend groenewegen (8)
architect flemish barn arend groenewegen (9)
architect flemish barn arend groenewegen (19)
flemish barn old (2)
flemish barn old (9)
flemish barn old (7)
flemish barn old (8)