Bureau

Arend Groenewegen Architect BNA 

In 2007 startte Arend Groenewegen zijn bureau dat gevestigd is in Breda. Voor die tijd deed hij ervaring op bij verschillende architectenbureaus.

Het creëren van een goed ruimtelijk ontwerp vanuit een helder concept met mooie, duurzame, goed toegepaste materialen en gebruik van ambachtelijke techniek: dat is waar Arend Groenewegen Architect BNA voor staat.

Kantoor Architect Arend Groenewegen-47

Met veel creativiteit en aandacht wordt aan elke opdracht gewerkt. Arend: “In contact met de opdrachtgever is het de uitdaging om vanuit de wensen creatieve en nieuwe invalshoeken te zoeken die meer bieden dan enkel goede oplossingen. Hiervoor is een stimulerende wisselwerking met de opdrachtgever van groot belang.

Het opdrachtenpakket van Arend Groenewegen Architect BNA bestaat uit veelal landelijk gelegen nieuwbouw en verbouw, voor particulieren en bedrijven. Er wordt gewerkt aan architectonische ontwerpen voor nieuwbouwwoningen en ook renovatie en herbestemming van monumentale boerderijen, schuurwoningen en schuren.

Arend: “Er is altijd een vast aanspreekpunt. Geen wisselende mensen op een project. Dit is het grote voordeel van een kleine organisatie.” 

Arend Groenewegen Architect 11
Arend Groenewegen Architect

Arend Groenewegen Architect is lid van de Brancheorganisatie Nederlandse Architectenbureaus.