Vlaamse Schuur Bolberg

architect flemish barn arend groenewegen (1)

Modern kantoor in oude Vlaamse schuur

Renovatie van oude vlaamse schuur met nieuwe kantoor functie. De symbiose van ingredienten uit oude en nieuwe tijd resulteren in bijzondere architectuur. De essentie van de opgave was om binnen licht, lucht en ruimte te brengen en van buiten de geslotenheid van een typische vlaamse schuur met een lage zwarte gevel en een groot rieten dak te behouden.

Door de authentieke zwarte potdekseldelen van de gevel ‘open te zetten’ werken ze als lamellen die gefilterd licht binnen laten. Door het plaatsen van één organiserend element in het interieur, in de vorm van een houten kubus, is een oplossing gevonden voor diverseprogrammatische eisen.

Aannemer: Aannemer Frans Balemans B.V.

architect flemish barn arend groenewegen (2) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (3) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (0) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (4) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (5) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (16) architect flemish barn arend groenewegen (6) architect flemish barn arend groenewegen (7) architect flemish barn arend groenewegen (8) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (9) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (10) flemish barn old (8) flemish barn old (2) flemish barn old (3) (Custom) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (18) (Custom) architect flemish barn arend groenewegen (11) (Custom)

Inzending Gulden Feniks, Nationale Prijs voor Renovatie en Hergebruik

PLATTEGROND bolberg01.PDF

GEVEL bolberg02.PDF

impressie op youtube:

Vlaamse Schuur Bolberg

Projectomschrijving

De vlaamse schuur is rond 1800 gebouwd. Gelegen naast een monumentale boerderij en zichtbaar vanaf het kruispunt voor de deur is het een markant object. Het pand diende voor de opslag van hooi en materieel en was in volledig originele staat, maar slecht onderhouden. Mede op verzoek van gemeente Breda is in 2007 gestart met het maken van een ontwerp. Hiervoor is in een vroeg stadium overeenstemming bereikt over herbestemming van de schuur naar kantoor.
Het doel is het versterken van de kwaliteit en het karakter van het buitengebied op een locatie waar stadsuitbreiding staat gepland. En het, met behoud van het oorspronkelijk karakter, transformeren van een oude schuur naar een kantoorruimte die aan de eisen van deze tijd voldoet.
De opgave was om een te verhuren kantoorruimte te realiseren van 280m2, voorzien van toiletten, pantry, en o.a. mechanische ventilatie.. Het was de wens om de ruimte flexibel te kunnen gebruiken, o.a. verhuurbaarheid in twee delen.
De essentie van de opgave was om binnen licht, lucht en ruimte te brengen en van buiten de typische kenmerken van een vlaamse schuur te behouden, zoals de geslotenheid van de lage zwart gepotdekselde gevel en een groot rieten dak. De oude functie van doorrijd-schuur maakte aan beide korte zijden hoge deuren nodig. Daar glooit het dak hoog uit waarmee de herkenbare vorm wordt bepaald. Het binnenbrengen van voldoende daglicht was een belangrijke eis.
De nieuwe kantoor functie geeft volledig andere randvoorwaarden voor het pand dan voorheen. Dit levert interessante oplossingen op, waarin toekomstwaarde en de kwaliteit van het oude hand in hand gaan. Om de nieuwe functie van voldoende daglicht te voorzien is een geïntegreerde oplossing gevonden voor alle gevels. Door de authentieke zwarte potdekseldelen van de gevel open te zetten werken ze als lamellen die gefilterd licht binnen laten. Door het plaatsen van één organiserend element in het interieur, in de vorm van een houten kubus, is een oplossing gevonden voor diverse programmatische eisen zoals installaties, pantry en toiletgroep.De houten constructie is zoveel als mogelijk behouden gebleven; de fundering, vloer, gevel en dakpakket zijn vernieuwd. In het interieur is de eenheid van de ruimte steeds belangrijk geweest. Het overzicht over het spantwerk, sporen en dakbeschot geeft de kwaliteit van de schuur in een oogopslag weer. Er is voor gekozen om met elementen in het interieur zo min mogelijk aan te sluiten op de gevel en dak om deze kwaliteit zo min mogelijk te doorbreken.

Criteria

Duurzaamheid

Door de functieverandering heeft het pand toekomst gekregen. De ruimte is multifunctioneel ontworpen. Hierdoor kan de transformatie in de toekomst nog andere gezichten krijgen. Onder andere door het binnenbrengen van daglicht neemt de bruikbaarheid en daarmee de duurzaamheid in gebruik voor de toekomst enorm toe. Door aan de huidige energie en milieu eisen te voldoen ligt er een duurzame basis om het pand nog lang te gebruiken. Een CO2 vraag gestuurd ventilatiesysteem gaat zeer bewust om met warmteverliezen. De authentieke ruwe zwart geteerde potdekseldelen zijn uitgevoerd in thermisch verduurzaamd vurenhout voorzien van zwarte houtolie waarmee de uitstraling behouden is op basis van duurzame toepassing van materialen.

Vitaliteit

De vlaamse schuur heeft het aangezicht van het buurtschap de bolberg verbeterd. De ligging naast een monumentale boerderij versterkt de kwaliteit van de diverse volumes.

Sublimatie

Na bestudering van het bestaande pand zijn de waardevolle kenmerken benoemd. De karakteristieke dakvorm en de houten constructie zijn van grote waarde voor een vlaamse schuur . Waar nodig zijn onderdelen vervangen volgens traditionele houtbewerkingtechnieken. De hoofddraagconstructie is grotendeels in stand gebleven. De poeren van ijsselsteentjes zijn geheel vernieuwd, dragend op een nieuwe fundering. De totale kwaliteit is bevorderd door rondom een nieuwe glazen gevel te plaatsen die daglicht toelaat. De plaats van de houten stijlen in de gevelconstructie komt overeen met de oorspronkelijke maat; in de nieuwe situatie is die ingevuld met glas en houten lamellen.

Dierbaarheid

Er is veel waardering door het publiek voor het project. Dit is gebleken uit de open dagen en de exposities na de oplevering. Er is sprake van een aansprekend en karakteristiek pand dat gezien wordt en dat het aangezicht van het dorp ten goede komt.

Professionaliteit

Vanaf het eerste initiatief zijn alle partijen intensief betrokken geweest bij het project. In een vroeg stadium is goed overleg gevoerd met de gemeente over herbestemming van de Vlaamse schuur. Tijdens het ontwerptraject met de architect zijn omwonenden goed geïnformeerd. De aannemer en installateur zijn tevens in een vroeg stadium bij de het project betrokken om in een bouwteam een goede kwaliteit te waarborgen. Ook de bedrijfsmakelaar is in het voorbereidingstraject benaderd om alle bouwkundige ingrepen op hun marktwaarde te toetsen.

Economie

Het onroerend goed heeft een positieve waardeontwikkeling ondergaan door de transformatie van ‘oude schuur’ naar ‘kantoorruimte in monumentaal pand’. Een realistische economische drager onder het project was een van de voorwaarden om de transformatie van de vlaamse schuur aan te gaan. Het pand zou commercieel verhuurd worden mede om investeringen gedekt te krijgen. Kort na de start van de bouw is een huurder gevonden.

Innovatie

Om voldoende daglicht binnen te halen is een lamellen gevel toegepast die van binnen licht is en van buiten een gesloten karakter heeft. Om de aanwezigheid van zichtbare installaties tot een minimum te beperken is gezocht naar diverse geïntegreerde oplossingen. Ontwerpuitgangspunt was om van binnen de gevels en het dak zoveel mogelijk vrij te houden van functionele interieur elementen. Er is in het interieur één organiserend element in de vorm van een vrijstaande houten kubus geplaatst waarin ventilatiesysteem, toiletgroep, pantry, garderobe en spreekkamer zijn ondergebracht. De ventilatie in het pand wordt geregeld middels een CO2 vraaggestuurd systeem. Vloerverwarming houdt de ruimte vrij van radiatoren.