Werkwijze

Bij Arend Groenewegen Architect kunt u terecht voor architectonische ontwerpen van nieuwbouw en verbouw van woningen, boerderijen, bedrijfsruimten, tuinhuizen, overdekte terrassen, praktijkruimten. Ook is veel ervaring opgedaan met stedenbouwkundige inpassing en grootschaliger woonprojecten.

Vrijblijvende kennismaking:

Een eerste gesprek ter kennismaking is altijd vrijblijvend. In dit oriënterend gesprek komen zaken aan de orde als wat zijn de wensen, wat is de behoefte? Hoe werkt een architect? Kan hij de wensen goed vertalen in een bijzonder ontwerp? Wat zijn de stappen die in het ontwerp- en bouwproces belangrijk zijn. Wat is de beste volgorde om zaken aan te pakken? Wat is tijdsplanning, budget? Gewoon even contact opnemen om een afspraak te maken.

Na de kennismaking kan er een offerte gemaakt worden voor werkzaamheden.

Arend Groenewegen Architect is in te schakelen voor een heel project, maar ook een (deel) fase kan worden uitgevoerd. Ontwerp of advieswerk kan worden verrekend op basis van bestede uren of tegen een vooraf afgesproken honorarium.

Een ontwerp- en bouwproject wordt in verschillende fases onderverdeeld. Hieruit blijkt dat een tekening of een omschrijving het resultaat is van een proces van intensief overleg, samenwerking en wederzijds vertrouwen.

Fase Vooronderzoek – Studie

Wat zijn de wensen? Wat ligt aan deze wensen ten grondslag? Wat kan? Wat mag? Opstellen Programma van Eisen, wat is hierin belangrijk? Onderzoek naar mogelijkheden in het bestemminsplan, volumes studie, (functionele) vlekkenplannen, inzicht in vergunningen en vergunningvrij bouwen komen de orde.
  

 

Fase Schetsontwerp – Voorlopig ontwerp

Schematische plattegronden, gevels, perspectieven, aanzichten in kleur op schaal. Zonnestudie. Verschijningsvorm, sfeer, kleur. Advies duurzaam bouwen. Kostenraming. Bij grotere projecten wordt een onderscheid gemaakt tussen schets- en voorlopig ontwerp.

  

 

Fase Definitief ontwerp

Uitwerken van het ontwerp. Integratie van installaties en constructie. Overleg met gemeente en welstand. Materiaalkeuzes. Definiteve en goed gemaatvoerde plattegronden en gevels.

 

Fase Technisch ontwerp

Technisch uitwerken van het ontwerp. Doorsnede tekeningen geven exact de opbouw van het bouwwerk weer. Detail tekeningen laten zien hoe materialen op elkaar aansluiten. Eventuele vergunningprocedure wordt doorlopen. Materialen en kleuren worden vastgelegd. In een technische omschrijving (of Bestek) worden alle materialen en hoe ze toe te passen, omschreven.

 

Fase Uitvoering

Uitnodigen van aannemers voor het maken van een prijsopgave. Overleg en advies opdrachtgever over offertes. Aanvullende werktekeningen. Planning van uitvoering. Bouwbegeleiding, o.a. bouwvergaderingen, overleg met partijen over uitvoeringszaken. Controle voortgang. Vooroplevering en oplevering.

Een bouwproces vraagt veel tijd en aandacht om tot een goed resultaat van hoge kwaliteit te komen. Neem gerust contact op om vrijblijvend kennis te maken en mogelijkheden te bespreken!

 

 

Contact gegevens Arend Groenewegen Architect